Danske Støtteprogrammer

Hvert år investeres næsten DKK 20 mia. i offentlig finansiering til forskning og udvikling i Danmark.

Mellem to og tre milliarder, er åbne for ansøgninger for offentlige og private virksomheder fordelt mellem en række offentlige støtteprogrammer. De forskellige offentlige støtteprogrammer uddeler årligt medfinansiering til aktiviteter som; forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning indenfor forskellige områder som landbrug, klima, energi, miljø, medicinskudstyr, materialer, produktion mv.

Tilskudsstørrelse og betingelser for tilskud varierer fra program til program, men typisk kræves medfinansiering således at opnået tilskud varierer mellem 30% til 60% af udgifterne, afhængig af hvilken type aktivitet der gennemføres (forskning, udvikling, demonstration, markedsmodning). Aktiviteter der er tæt på markedet opnår lavere offentlig medfinansiering, da risikoen er lav, hvor aktiviteter som forskning og udvikling opnår en højere grad af finansiering. Tilskudsstørrelse kan være alt fra DKK 150.000 op til DKK 60 mio. ved store forskningsprojekter, der involverer mere end 15 partnere.