Europæiske Støtteprogrammer

Horizon 2020 er det nye rammeprogram for forskning og innovation, der fra 1. januar 2014 har afløst det tidligere FP7.

Horizon 2020’s budget er på 70 mia. euro eller ca. DKK 530 mia., og sammenfatter det tidligere rammeprogram for forskning (FP7), innovationsdelene af Konkurrence- og Innovationsprogrammet (CIP) samt Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for på den måde at etablere en mere samlet tilgang til forskning og innovation for både virksomheder og universiteter.

De tre hovedsøjler og hovedelementer i Horizon 2020 er:
  • Videnskab i topklasse
  • Industrielt lederskab
  • Samfundsmæssige udfordringer

Nye tiltag i Horizon 2020
  • Fokus på samfundsmæssige udfordringer, innovation og forenkling.
  • Horizon 2020 skal ruste Europa til at takle store samfundsmæssige udfordringer, som f.eks. klimaforandringer og fødevaresikkerhed.
  • Der rettes fokus på støtte til innovation og aktiviteter tæt på markedet, som kan bidrage til økonomisk vækst. Deltagelsen af små og mellemstore virksomheder (SMVer) skal forøges.
  • Der vil ske forenklinger gennem et fælles regelsæt og mindre revision. Desuden skal den tid, det i gennemsnit tager fra at en ansøgning bliver sendt af sted, til der bevilges tilskud (time-to-grant), afkortes med 100 dage.
Beskrivelser af specifikke calls og tilhørende ansøgningsfrister indenfor de tre hovedsøjler kan findes på Participant Portal.

Læs mere om de tre hovedsøjler og mulighederne for SMVer i understående tabel, eller kontakt Henrik Kemp på +45 3152 3236 eller hk@nordicinnovators.dk for at høre mere om dine tilskudsmuligheder.